Especialistes en la Gestió de Patrimonis Immobiliaris

La nostra experiència al seu servei

Compromís de rendibilitat i seguretat


A ALTING Gestió de Patrimonis treballem amb el compromís d’oferir el millor servei en l’administració i gestió dels seus immobles.

Gestionem el lloguer dels seus immobles i propietats amb totes les garanties i velem pel compliment dels compromisos adquirits en cada contracte d’arrendament.

Per aconseguir-ho, el nostre equip desenvolupa i ofereix els següents serveis basats en tres línies d’actuació:

ADMINISTRACIÓ

 • Gestió de cobrament de lloguers.
 • Emissió de factures mensuals a Arrendataris i Liquidacions mensuals a propietaris.
 • Revisió de contractes d’arrendament i aplicació de les condicions pactades.
 • Revisions de renda. Repercussions de l’IPC, IBI, Guals, Comunitat, etc.
 • Control d’avals i garanties.
 • Rescissions de contracte: Revisió de l’estat i emissió d’informe.
 • Gestió i reclamació d’impagaments.

GESTIÓ TÈCNICA

 • Atenció i seguiment en el manteniment preventiu.
 • Revisió i control d’incidències per a la Inspecció Técnica dels Edificis (ITE).
 • Emissió de Certificats Energètics (CEE) i Cèdules d’Habitabilitat.
 • Supervisió de les obres per part del nostre equip tècnic.

GESTIÓ ECONÒMICA

 • Assessorament i contractació d’assegurances multirisc.
 • Garantia de cobrament de rendes i protecció jurídica.
 • Elaboració i presentació d’impostos davant els Organismes Tributaris.
 • Intermediació i coordinació en processos judicials.
 • Assessorament legal i fiscal incorporat dins de l’Àrea Comercial.

DESCARREGAR DOSSIER

SOL·LICITI UNA ENTREVISTA AMB ELS NOSTRES ASSESSORS

Opinions dels nostres clients

Joan Ollé Bertrán.
President del Col•legi d’Agents de la Propietat Immobiliària

"ALTING ha demostrat una gran capacitat de prestació de serveis i implementació de nous sistemes. És un referent en aquest sector".

Jaime Malet,
President de la Cambra de Comerç Americana

"ALTING transmet una gran seriositat, lleialtat vers els proveïdors i els clients, i sobretot, com no pot ser d’una altra manera en el cas d’una empresa present en el mercat des de fa tants anys i que es dedica al sector immobiliari, transmet una gran solidesa".

Eduardo Molina.
Soci Director a EMB Abogados

"Com a coneixedors del sector immobiliari, confiem en l’experiència i el compromís que ALTING ha demostrat en tota la seva trajectòria professional. I va ser un gran encert: els seus immobles complien els nostres requisits d’ubicació i conservació".

API 1358 | AICAT 127