más filtros menos filtros

VOCACIÓ PATRIMONIALISTA

Operem amb una política d’inversió dinàmica

ALTING Grup Immobiliari té una clara vocació patrimonialista, amb el suport d’una sòlida estructura de capital i d’una diversificació adequada dels seus actius.

La confiança en el valor patrimonial d’un immobles és un dels pilars estratègics de la companyia, que treballa aplicant una política d’inversió dinàmica, centrada en actius immobiliaris amb un fort flux d’efectiu i la conservació i la millora d’actius mitjançant l’actuació de la nostra divisió de ALTING Promocions.

Aquesta política també l’oferim als nostres clients, amb importants creixements de rendes i perspectives de revaloració a través del nostre servei de Gestió de Patrimonis.

Actualment ALTING posseeix una cartera de propietats que destaquen per la ubicació, la singularitat i l’estat de conservació.

 

Si en vol més informació, contacti amb nosaltres.

 

inmobiliarias zona alta barcelona, inmobiliarias lujo barcelona, gestión patrimonial barcelona, Oficinas alquiler barcelona

Passeig de Gràcia, 29-31 (Barcelona). Edifici integrat en el patrimoni d’ALTING


Patrimoni destacat