más filtros menos filtros

COMPROMÍS DE RENDIBILITAT I SEGURETAT

Donem el màxim valor als seus actius immobiliaris

A ALTING Gestió de Patrimonis treballem amb el compromís de facilitar un servei òptim en l’administració del lloguer dels seus immobles.

Administrem el lloguer dels seus immobles amb totes les garanties per vetllar pel compliment dels compromisos adquirits en tots els contractes d’arrendament.

Per fer això, el nostre equip de professionals desenvolupa i ofereix els serveis següents basats en tres línies d’actuació:

Administració:

 • Gestió de cobrament de lloguers.
 • Emissió de factures mensuals a arrendataris i liquidacions mensuals a propietaris. Enviament de liquidacions per correu electrònic o per correu postal.
 • Revisió de contractes d’arrendament i aplicació de les condicions pactades.
 • Revisions de renda. Repercussions de l’IPC, IBI, guals, comunitat, etc. 
 • Control d’avals i garanties.
 • Rescissions de contracte: revisió de l’estat i emissió d’informe.
 • Gestió i reclamació d’impagaments.
   

Conservació i millora:

 • Atenció i seguiment d’avaries, incidències i obres per part de professionals supervisats per tècnics propis.
 • Revisió i control d’incidències per a la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).
 • Emissió de certificats energètics.
 • Emissió de cèdules d’habitabilitat.
   

Econòmica:

 • Assessorament i contractació d’assegurances multirisc. En cas de sinistre, gestió, coordinació i seguiment amb les companyies asseguradores.
 • Assessorament i contractació d’assegurances d’impagaments de rendes i protecció jurídica.
 • Elaboració i presentació d’impostos davant l’Agència Tributària (IVA, Mod. 347, etc.).
 • Intermediació i coordinació en processos judicials.
 • Gestió de contractes laborals i nòmines de treballadors.

Jesús C., inversor immobiliari
Des de 1980 tenim tracte amb Alting com a empresa administradora i el resultat ha estat molt bo, tant en l’àmbit personal com en el comercial. Ha estat una gestió molt bona.

José Manuel O., inversor immobiliari
Alting gestiona el meu patrimoni en lloguer de pisos moblats a la ciutat de Barcelona i estic satisfet amb la seva gestió, el seu tracte i la seva qualitat i eficàcia.

Si en vol més informació, contacti amb nosaltres.

inmobiliarias zona alta barcelona, inmobiliarias lujo barcelona, gestión patrimonial barcelona, Oficinas alquiler barcelona

El nostre compromís és la rendibilitat dels seus immobles